geotekniska

miljoborrningar

jordankare


geotekniska

miljoborrningar

jordankare

Geotekniska borrningar

DMG utför all slags geoteknisk borrning och provtagning med:
• Geotech 604 d
• Geotech 402 med kort rigg
• Spårgående borrigg (Sveriges enda) som uppfyller kraven enligt paragraf 139: Administrativa föreskrifter från år 2004.

Utbildad SoS Ledare och Tsm för arbete på järnväg med behörighet att stänga av spår.

Maskinerna är utrustade med Geologg PC och alla tänkbara givare.

Borrningar, sonderingar och provtagningar som kan utföras är tex: viktsondering, trycksondering, cpt, hejarsondering, slagsondering, Jb 1,2,3, vingförsök, dilatometer, skruvprovtagning, kolvprovtagning, augerborrning, foderrörsdrivning 57-90mm.

Montering av grundvattenrör, portryckspetsar och inklinometerrör.

Kontroll av K/C Pelare.


Miljöborrningar

DMG utför miljöborrningar tex. skruvprovtagning med eller utan hammare, kolvprovtagning, foderrörsdrivning för att sätta rör för provtagning av vätskor eller provtagning av jord under fyllning.

Provtagning av sediment från båt.


Jordankare

Vi sätter också Profound jordankaren som är ett fundament som klarar tryck, drag och horisontalbelastningar utan grävning eller gjutning och utan markskador.

Vi åtar oss alla typer av uppdrag oberoende av bransch, företag eller privatperson.

Läs mer om våra jordankare: ajabs.se