las-mer-om-vara-tjanster

las-mer-om-oss

Geotekniska undersökningar och markundersökningar – Dala Miljö & Geo

 
Dala Miljö & Geo grundades 1998.
Dala Miljö & Geo är litet företag med säte i Djurås, Gagnefs kommun.

I dagsläget har DMG tre anställda. Vi utför alla typer av:

  • Geotekniska markundersökningar och på land och vatten
  • Grundvattenrör
  • Miljöundersökningar

DMG har hela Sverige som arbetsfält.

Vi sätter även jordankare (läs mer här).

hast